top of page

Nyt fra Menighedsrådet…

Godt nytår til alle fra menighedsrådet, der nu har taget arbejdstøjet på efter valg og konstitueringen i november 2022. Vi ser frem til et nyt år, hvor præstegården færdigrenoveres og bebos af ny præst. I skrivende stund har arbejdet været i udbud,
og menighedsrådet har valgt entreprenør m.v.
Det har været en lang proces, hvor renoveringsplanen også skulle godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Vores gamle præstegård fra 1776 er jo fredet, så der er mange restriktioner. I hvert fald er der nu en godkendt plan, der fører frem til et tidssvarende hjem for den
nye præst. Man skal passe på tidsplaner, for de har det med at skride, men håbet er, at vi kan slå præstestillingen op i løbet af efteråret. Spændende, hvad vi får af ansøgere.


Flere har allerede vist interesse, da rygtet om den ledige stilling er løbet i forvejen.
Og så var menighedsrådet repræsenteret ved en såkaldt ”Match-dag” på præsteseminariet i København, hvor vi kunne præsentere os for kommende præster. Heldigvis har vi indtil videre Ebba som vikarpræst, og hende er vi særdeles glade for

Per Kragh – formand Egebjerg menighedsråd

 

 

 

 

 

bottom of page