top of page

Nyt fra Menighedsrådet…

Egebjerg og Nørre Asmindrup er et to sognspastorat, og derfor er det naturligt, at vi har et tæt samarbejde og herunder også samarbejdet om udgivelse af vores fælles kirkeblad. Der er nu nedsat et udvalg, der efter input fra begge meninghedsråd, skal udarbejde annoncering af ny sognepræst i Egebjerg. Endelig har vi nedsat et præstegårdsudvalg, der arbejder på at finde en egnet bolig til præsten i Nørre Asmindrup.

Per Kragh, Formand for menighedsrådet

 

Præstegården

Sommeren er ovre og nedbrydningen af de dele, som skal skiftes både ude og inde, er overstået. Vi har besluttet, at vi tager alt med – der er ingen grund til andet, når vi nu er i gang og har strippet huset helt. Sommerens regn og blæst har betydet, at vi ikke har kunnet følge planen med bl.a. taget. Det har sat en række andre tiltag i stå. Status er nu, at alle ydervægge er muret op indvendigt, og er i proces med opmuring af de indre skillevægge. Nye indsatsvinduer bliver isat og malet og bliver håndlavet af en specialist, da ingen mål er ens. Gulvet er ved at være støbt færdigt i det meste af huset. Ny vandledning og og omfattende dræn gravet ned omkring huset. Den gamle middel-alderkælder har voldt os hovedbrud, men med de nye dræn, brønde m.m., har vi løst problemet med indtrængende fugt. Nu ser vi frem til at komme på plads med taget, og planlægger en aflevering omkring februar 2024. Det betyder så, at vi nok først får ny præst i det nye år.

 

Henrik Danielsen, Formand for byggeudvalget

Se billeder fra renoveringen herunder, der opdateres løbende:

 

 

 

 

 

 

Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
DSC_3274
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
DSC_3178
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023aard_renovering_2023_3100
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023aard_renovering_2023_101602
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023

Klinkerne er ”Estrup Klinker” de er 30 x 30 cm og lægges i bryggers og kælder.

Egebjerg kirke præstegård renovering 2023

Det kommende gulv – Douglas fyr i 30 cm bredde og 30 mm tyk. De skæres i hele længder til hvert rum så der ikke bliver samlinger i længden.

Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
Egebjerg kirke præstegård renovering 2023
renovering
bottom of page