Nyt fra Menighedsrådet…

Orienteringsmøde og menighedsrådsmøde
tirsdag 10. maj kl. 18.00 i konfirmandstuen

Kom til orienteringsmøde og hør om menighedsrådets arbejde, opgaver og visioner samt om hvordan efterårets menighedsrådsvalg afvikles. Du kan også møde det siddende råd, stille spørgsmål og lære os bedre at kende.

Menighedsrådsvalget er en god lejlighed til at få mere at vide om hvordan kirken arbejder, og har man lyst og kræfter, kan man overveje at stille op. I forbindelse med mødet serverer vi en bid brød, og har du lyst, er duvelkommen til at deltage i aftenens menighedsrådsmøde, der begynder kl. 19.00.

• • •

 

Farvel til Michael
Slægt skal følge slægters gang, og alt har sin tid. Det ved vi, men alligevel kan det være svært at
acceptere nogle gange. Vi skal nu sige farvel til vores præstefamilie gennem 35 år, og det er godt
nok vemodigt. De har været en synlig og værdsat del af lokalsamfundet.
Udover sit hverv i kirken med højmesser, bryllupper, konfirmationer, barnedåb og begravelser, har
Michael haft omsorg for alle de, der ikke kom så meget i kirken. Besøg hos gamle, ensomme og
sørgende har været en stor del af virket.


Nævnes skal også, at Michael har været en af de bærende kræfter i det vigtige arbejde i Odsherred
Sorggruppe. Familien har været en del af den fælles hverdag på halvøen. Møder i Dagli’Brugsen, i skolen, hvor børnene gik, i brolauget ved Unnerød og i mange andre sammenhænge.

 

For mange blev også Katrines arbejde i Odsherreds Rygskole et vigtigt kapitel, der gjorde en forskel. Katrine, der har deltaget aktivt i kirkens liv og sat sit præg i så mange sammenhænge.
 

Tilbage står vi med stor taknemmelighed for alt det fine I har været i byen og i menneskers liv.
Vi ønsker jer al mulig lykke på jeres videre vej. – At Gud er med jer hele vejen.

 

Formand Per Kragh

Kig ind…
Jeg stærkt opfordre til, at vi sognebørn i Egebjerg også bakker op om vikarpræsten Ebba Neimann Rasmussen indtil vi får ansat an ny præst i Egebjerg Kirke – om gudstjenesterne, hvor sognepræst Mette Kvistbo Bjerrum fra Vig og sognepræst Ann Skov Sørensen fra Nørre Asmindrup står for højmessen i Egebjerg Kirke. Det er to dygtige og sympatiske præster, der også giver os noget med hjem, og der har desværre indtil nu været et alt for lille fremmøde de til deres gudstjenester.


I mine sorte øjeblikke frygter jeg den konsekvens af manglende fremmøde, at der vil ske endnu mere sammen(ned)lægning, og at vi ender ud med færre gudstjenester i Egebjerg. Jeg er ikke selv en af de mest flittige kirkegængere – der er så meget andet, der skal nås, så jeg skal være den sidste til at ”presse nogen”.


Jeg vil dog alligevel opfordre til, at man ”kigger ind”, synger nogle gode salmer og får nogle gode ord samt en traditionel oplevelse med sig fra vores 1000-år gamle kirke. Det er en god start på søndagen.
Opbakningen til vores ugentlige gudstjeneste skal komme fra os alle i sognet. Husk at tjekke gudstjenestelisten i KIRKEBLADET på side 12 eller
her


 

 

 

 

Pastoratomdannelse for Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne

Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, har efter høring af menighedsrådene i Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne, truffet beslutning om at omdanne pastoraterne for de tre sogne.
Vig sogn bliver et selvstændigt pastorat med egen sognepræst (pt. vakant). Egebjerg – Nørre Asmindrup bliver et to-sogns pastorat med to sognepræster; Jens Michael Nissen og Ann Skov Sørensen, som derforuden har øvrige pastorale opgaver i provstiet. Den strukturelle omdannelse har ingen betydning for sognegrænser eller sognetilhørsforhold. Pastoratomdannelsen træder i kraft fra første søndag i advent 2020.

Karin Bundgaard Nielsen, Provst, Odsherred Provsti