top of page

Nyt fra Menighedsrådet…

Fremvisning af Præstegården
Lørdag den 18. februar havde Menighedsrådet lavet åbent hus, hvor folk kunne komme og se Præstegården inden renoveringen skulle i gang. Der var afsat to timer og ved start var 24 personer mødt frem. Da det sluttede, havde 40 personer været rundt i huset, guidet af Henrik Danielsen, Hanne Lerstrup Pedersen, Yvonne Vejbæk og Allan Hansen. Hvis det kan lade sig gøre, håber vi at kunne vise huset frem igen, når hele renoveringen er slut, inden den nye præstefamilie flytter ind. Men det må vi se på, når vi ved mere til den tid.
Renovering af Præstegård Istandsættelsen af Præstegården er, efter et langt planlægningsforløb med arkitekt og fredningsmyndigheder, nu endelig påbegyndt i uge 12 og beregnes afsluttet sidst i september 2023.

 

Præstegården og området omkring den er derfor nu en byggeplads, hvor kun håndværkere
og øvrige, der har med byggeriet at gøre, må færdes. Det beder vi om, at alle respekterer, så der bliver mest mulig ro om byggeriet.


Med venlig hilsen menighedsrådet


Refleksion efter en gudstjeneste
Det er altid godt med eftertænksomhed – og anledningen kan være en god prædiken, der sætter ting på plads. Sidst det skete for mig, var Palmesøndag hvor teksten jo handler om Jesu ankomst til Jerusalem ridende på et æsel. Folkemængden hylder ham – Hosianna…
Hosianna. Det er den samme folkemængde, der få dage efter råber ”Korsfæst ham, korsfæst ham”. Ak ja – stemningen kan hurtigt skifte.

 

Vores præst satte hændelserne i relief ved at sammenligne med folkeforførelser, som vi har set dem historisk, ja – og nutidigt. Vi mennesker er let påvirkelige, og kan nemt blive ofre for folkestemning, fake news og forførelse, hvis ikke vi er opmærksomme på det. ”Heil Hitler ” – ”Gud er stor” – ”MAGA” (“Make America Great Again”) – “Korsfæst ham”


At være del af et fællesskab er en nødvendighed for os mennesker. Politik – Sport – Religion – Nationalfølelse – andet… men fællesskabet kan være så forførende og vigtigt for os, at det fører os ud et sted, hvor vi aldrig havde forestillet os at komme – og ikke bør være – hvis vi samtænker med den moral og etik, vi normalt alle vedkender os.

Per Kragh – formand Egebjerg menighedsråd

 

 

 

 

 

bottom of page