Nyt fra Menighedsrådet…

Formanden har ordet
Siden jeg sidst skrev i kirkebladet, har vi fået en corona-pandemi, der har medført en vis nedlukning af
det danske samfund. I skrivende stund er vores smittetryk heldigvis så langt nede, at der kan lukkes op –
stille, roligt og kontrolleret herunder for vores gudstjenester – dog med visse restriktioner.

 

Præst, menighedsråd og personale har i denne tid fulgt situationen nøje, herunder udført de instrukser vi har fået for at kunne holde barnedåb, vielser og begravelser. Det medførte blandt andet, at kirken skulle måles op, så antal tilladte kirkegængere til begravelser kunne bestemmes, 4 m2 til hver.
 

Vi håber på, at situationen normaliseres så hurtigt som muligt. Der er vist stor grund til at rose vores regering, folketing og myndigheder for godt samarbejde og ”rettidig omhu”, som nu afdøde skibsreder Mærsk havde som valgsprog. Og – rose danskerne for at have rettet sig efter retningslinierne.

 

Ikke mere om corona – det har så fyldt meget…
 

Tidligere skrev jeg om menighedsrådsvalget i efteråret, herunder at der var Orienteringsmøde 12. maj.
Det er nu blevet flyttet til 9. juni kl 19.00, hvor man kan komme og høre om menighedsrådets arbejde
siden sidste valg samt om valgreglerne – og samtidig er det en mulighed for at mødes.

 

Der bliver så en VALGFORSAMLINGSDAG den 15. september, hvor vi skal prøve at sammensætte en
liste. Der kan også komme flere lister, og der vil i så fald blive valg tirsdag den 17. november 2020.
Menighedsrådet håber, at alle interesserede møder op, også hvis man ønsker at blive en del af vores gode
menighedsråd, hvor vi ud over at forsøge at tage de rigtige beslutninger for kirkens og præstegårdens vé og vel, også har det hyggeligt i samarbejdets gode ånd.

 

Med ønsket om den god sommer!

Per Kragh

Egebjergkirke – i et ord.
Sogn 7264 Egebjerg Ods og Skippinge Provsti

 

EGEBJERG SOGN

Sognepræst Jens Michael Nissen  

Egebjerg Præstegård 

Ved Kirken 6 

4500 Nykøbing Sjælland 

Tlf. 59 32 81 99

24 20 59 32