Nyt fra Menighedsrådet…

​​​Fra formanden:

Så er det ved at være sommer – igen, og… i skrivende stund, har vi næsten overalt smidt mundbindet samtidig med, at der er en mærkbar optimisme overfor situationen i Danmark.
Gudstjenesterne er også ved at være tilbage i samme gænge som før, og det er tid til, at genoptage det aktive kirkeliv for alvor, efterhånden som de sidste restriktioner ophæves.

Det betyder også, at vi i menighedsrådet håber på, at Egebjerg Kirke fyldes lidt mere op til højmesserne om søndagen. Der er jo kommet nogle ændringer efter, at vi blev et 2 sogns pastorat sammen med Nørre Asmindrup. Det har blandt andet medført, at sognepræst Michael Nissen nu også har gudstjenester i både Vig Kirke og Nørre Asmindrup Kirke, og at sognepræsterne fra Nørre Asmindrup og Vig beriger vores gudstjenester i Egebjerg på skift med Michael.

 

Kig ind…
I den sammenhæng vil jeg stærkt opfordre til, at vi sognebørn i Egebjerg også bakker op om gudstjenesterne, hvor sognepræst Mette Kvistbo Bjerrum fra Vig og sognepræst Ann Skov Sørensen fra Nørre Asmindrup står for højmessen i Egebjerg Kirke. Det er to dygtige og sympatiske præster, der ligesom Michael, giver os noget med hjem, og der har desværre indtil nu været et alt for lille fremmøde de til deres gudstjenester.


I mine sorte øjeblikke frygter jeg den konsekvens af manglende fremmøde, at der vil ske endnu mere sammen(ned)lægning, og at vi ender ud med færre gudstjenester i Egebjerg. Jeg er ikke selv en af de mest flittige kirkegængere – der er så meget andet, der skal nås, så jeg skal være den sidste til at ”presse nogen”.


Jeg vil dog alligevel opfordre til, at man ”kigger ind”, synger nogle gode salmer og får nogle gode ord samt en traditionel oplevelse med sig fra vores 1000-år gamle kirke. Det er en god start på søndagen.
Opbakningen til vores ugentlige gudstjeneste skal komme fra os alle i sognet. Husk at tjekke gudstjenestelisten i KIRKEBLADET på side 7 eller
her


God sommer til alle!
Formand Per Kragh

 

DET NYE MENIGHEDSRÅD 2021-2023:
Per Kragh
Henrik Danielsen
Frede Hansen
Hanne Lerstrup Pedersen
Lejf Hansen
Pia Skydsgaard

 

Stedfortrædere:
Käthe Bille Jensen
Anette Haudal

• • •

Pastoratomdannelse for Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne

Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, har efter høring af menighedsrådene i Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne, truffet beslutning om at omdanne pastoraterne for de tre sogne.
Vig sogn bliver et selvstændigt pastorat med egen sognepræst (pt. vakant). Egebjerg – Nørre Asmindrup bliver et to-sogns pastorat med to sognepræster; Jens Michael Nissen og Ann Skov Sørensen, som derforuden har øvrige pastorale opgaver i provstiet. Den strukturelle omdannelse har ingen betydning for sognegrænser eller sognetilhørsforhold. Pastoratomdannelsen træder i kraft fra første søndag i advent 2020.

Karin Bundgaard Nielsen, Provst, Odsherred Provsti