Nyt fra Menighedsrådet…

Pastoratomdannelse for Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne

Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, har efter høring af menighedsrådene i Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne, truffet beslutning om at omdanne pastoraterne for de tre sogne.
Vig sogn bliver et selvstændigt pastorat med egen sognepræst (pt. vakant). Egebjerg – Nørre Asmindrup bliver et to-sogns pastorat med to sognepræster; Jens Michael Nissen og Ann Skov Sørensen, som derforuden har øvrige pastorale opgaver i provstiet. Den strukturelle omdannelse har ingen betydning for sognegrænser eller sognetilhørsforhold. Pastoratomdannelsen træder i kraft fra første søndag i advent 2020.

Karin Bundgaard Nielsen, Provst, Odsherred Provsti

 

• • • •

 

​​Fra formanden:

Det er nye tider. Der er nu også et ”nyt” menighedsråd. Ja, nyt og nyt… de fleste af os er gengangere, men vi har da også fået lidt fornyelse i skikkelse af Anette Haudal fra Bøsserup, der er valgt som stedfortræder. Velkommen til dig, Anette.


Vi har så også måtte sige farvel til Lene Sørensen og Helle Larsen. STOR TAK til dem for det arbejde, de har lagt i menighedsrådet. De har været en skattet del af virket, ikke mindst i Aktivitetsudvalget, hvor de har lagt mange kræfter. De bliver svære at undvære!


Og – som det også fremgår af provstiets ”Pressemeddelelse”, så er der med virkning fra det nye kirkeår sket en ændring i sognestrukturen, besluttet af biskoppen. Det betyder, at Egebjerg nu bliver et 2-sogns pastorat sammen med Nørre Asmindrup sogn, og at de 2 præster, Michael Nissen og Ann Skov Sørensen, skal samarbejde om de 2 sogne. Og de 2 menighedsråd skal også samarbejde i et vist omfang.


Menighedsrådet er blevet hørt desangående, og vi har deltaget i flere møder med både provst og biskop.På baggrund af de facts vi har fået, herunder om antal medlemmer af folkekirken i sognene, har vi valgt at imødekomme ændringen positivt. Ikke mindst fordi strukturen indtil videre sikrer, at vi fortsat vil have en lokal præst i Egebjerg Præstegård, hvilket ikke er nogen selvfølge, når Michael (forhåbentlig om MEGET LÆNGE) lader sig pensionere. Andre steder i landet ser vi det ene sogn efter det andet miste deres lokale præst.
Det skal nok gå alt sammen.


God jul og glædeligt nytår med masser af hygge, ikke mindst i den mørke tid.

Lad os tro på, at vi i det nye år lægger corona’en bag os og vi igen kan mødes på
normal vis, med kram og samvær.

 

DET NYE MENIGHEDSRÅD 2021-2023:
Per Kragh
Henrik Danielsen
Frede Hansen
Hanne Lerstrup Pedersen
Lejf Hansen
Pia Skydsgaard

 

Stedfortrædere:
Käthe Bille Jensen
Anette Haudal