top of page

Barnedåb i Egebjerg Kirke

Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken. Overvejer du at få dit barn døbt - så læs meget mere om dåbens ritualer, dåbens symboler, om faddere, gudmor og gudfar og meget mere på folkekirken.dk

Fødsel, dåb og navngivning

 

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være bopælssognets kirkekontor i hænde senest 14 dage efter fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattest og eventuelt vielsesattest skal vedlægges (evt. i kopi) fødselsanmeldelsen. Såfremt forældrene er født uden for Sønderjylland senere end 1960 og fødselsregistreret i en dansk ministerialbog, er disse attester ikke nødvendige, idet oplysningerne som regel allerede foreligger. Udlændinge skal vedlægge arbejds- og opholdstilladelse.

 

Faderskab 
Et ugift par har mulighed for, i forbindelse med fødselsanmeldelsen, at få faderskabet registreret, ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

 

Formularer 

Formularerne fødselsanmeldelse, omsorgs- og ansvarserklæring og anerkendelse af faderskab kan hentes på personregistrering.dk, hvorfra man tillige kan foretage anmeldelsen online.

Følg vejledningen - er du i tvivl er du velkommen til at kontakte præstesekretær Doris Hjort for råd og vejledning. Mobil 23 83 19 55 E-mail: dhj@km.dk

 

  • Fødsel skal anmeldes til sognepræsten.

  • Forældrenes originale dåbsattester / navneattester og en eventuel vielsesattest, samt udfyldt og underskrevet fødselsanmeldelse medbringes.

  • Fødselsanmeldelsesblanket udleveres af jordmoderen.

 

Hvis man ikke er gift, skal en underskrevet faderskabs-erklæring (Omsorgs-og ansvarserklæring) foreligge. Henvendelsen skal finde sted senest 2 hverdage efter fødslen.

 

Dåb

  • Dåb aftales med sognepræsten.

  • Ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken.

Ved henvendelse oplyser du barnets CPR nr. og der laves aftale om, hvornår barnedåben skal foregå. Det er en god ide, at du henvender dig i god tid.

Ved dåb af børn under konfirmationsalderen skal der være mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderne skal være døbt i den kristne tro. Fadderne fungerer under dåben som dåbsvidner og senere forpligter sig til, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis der sker forældrene noget, inden barnet bliver voksent.

 

Navngivning

Hvis barnet ikke skal døbes, men navngives, sker det ved henvendelse til sognepræsten, hvorefter en formular til navngivning udleveres.

 

N.B. Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

 

 

Behøver jeg at vedlægge attester? I forbindelse med en række hændelser (anmeldelse af fødsel, navneændring, vielse mv.) skulle man førhen vedlægge sin fødsels- og navneattest/fødsels- og dåbsattest.

Efter de nye regler er det sådan, at såfremt man er født senere end 1960 og fødselsregistreret i en dansk ministerialbog (også kaldet kirkebog), er der normalt ikke behov for at vedlægge attester, fordi oplysningerne allerede er kendt i forvejen i Personregistrering, som den elektroniske kirkebog nu kaldes.

 

Hvordan får jeg fat i en ny attest? Det kan ske, at en attest bliver borte. For at få en ny attest henvender man sig personligt til sognekontoret (personregisterføreren) i sit bopælssogn. Førhen var det sit fødselsregistre-ringssogn eller dåbssogn man henvendte sig til, men reglerne er altså ændret.

 

Reglerne kræver, at man ved henvendelse om ny attest medbringer billedlegitimation, så der ikke uretmæssigt udstedes attester, som jo er det allermest grundlæggende dokument vi har. Er al legitimation blevet borte, som det f.eks. kan være tilfældet efter tyveri af pung/taske, må man tålmodigt finde sig i at besvare en række åbne spørgsmål om sine forældre mv. indtil personregister-føreren er helt sikker på, at attesten udstedes til den rigtige person. En ny attest er gratis for både medlemmer og ikke-medlemmer at folkekirken.

Såfremt man er født før 1960 må der forventes en vis ekspeditionstid, mens ens personlige data bliver verificeret i fødselsregistreringssognet. Er man født i udlandet kan man kun få en navneattest, idet data om fødselen som regel ikke er kendt i Personregistrering.

 

 

 

 

 

Den romanske døbefont i granit på fod
er fra omkring 1550.

bottom of page