Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2021: Tirsdag 1. juni kl. 19.00

Møderne afholdes pt virtuelt (video) men du har også mulighed for at deltage:  Du skal kontakte Per Kragh på mail her

senest 3. marts, hvis du vil deltage i det virtuelle menighedsrådsmøde

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Tirsdag 1. juni 2021 kl. 19.00

 

1.  ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Nyt fra provstiudvalget

c. Diakonifølgegruppen

d. Distriktsforeningen v/Lejf

e. Orientering m.v. v/øvrige

 

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Regnskab 2021 - status.

b. Ansættelse præstesekretær. (Udgiftsoverslag udsendes)

c. Driftsbudget 2022.

d. Anlægsansøgning. Budget 2022

e. Forpagtningskontrakt, kirkejord. Lukket punkt.

f. Ansættelsesforhold kirkesanger. Lukket punkt.

                                               

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Kommende aktiviteter

b. Kirkeværgen

c. Grøn kirke v/Pia

d. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

e. Samarbejde med Nr. Asmindrup.

f. Børnekor

                                

4. ARBEJDER I GANG

a. Renovering nordre fløjhus.

b. Kirketårn, fugning m.v.

c. Borebiller i alter, (synsudsat)

d. Ny dør entre/kontor, konfirmandst.

                

5. PROJEKTER ETC.

a. SYN 2021. 

          

 6.  EVENTUELT.