Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2021: Mandag 18/01-2021 kl. 19.00 (Virtuelt møde)

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Mandag 29. nov. 2021 kl. 19.00 (virtuelt)

 

1. ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Nyt fra provstiudvalget

c. Diakonifølgegruppen

d. Distriktsforeningen v/Lejf

e. Hvordan går det i kirken i disse coronatider v/præst og personale.

f. Orientering m.v. v/øvrige

 

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Regnskab 2020.

b. Ansættelsesforhold. kirkesanger. (Ansøgning om opnormering af timetal) LUKKET PUNKT ! 

                                             

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Kommende aktiviteter

b. Kirkeværgen

c. Grøn kirke v/Pia

d. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

e. Børnekor

                                

4. ARBEJDER I GANG

a. Renovering nordre fløjhus. Status.

b. Fugning kirketårn. (Herunder årsag kalkafskalning ved orgel). Status.

c. Reparation af fredet gravsten.

d. Borebiller i alter, (synsudsat)

e. Ny dør entre/kontor, konfirmandst.

f. Hjertestarter, projekt med forsamlingshus.

      

5. PROJEKTER ETC.  

a. Bjælkelag i kirketårn, udskiftning. 

b. Indkøb ny plæneklipper

c. Placering urne-gravsteder.

d. Ønskeseddel, ansøgning fonde

e. Nye lamper p-plads og kirkegård.

(Tilbud indhentet på kr. 57.800 inkl. moms)

 

6.  EVENTUELT