top of page

Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2023: 23/5 udsættes til 14/6-2023

Møderne er offentlige og du er velkommen til at møde op.

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Onsdag 14. juni 2023 kl. 19.00

1.  ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Hanne

b. Nyt fra provstiudvalget v/Henrik

c. Nyt fra Stiftsråd v/Henrik

d. Diakonifølgegruppen.

e. Distriktsforeningen v/Allan

 f. Nyt fra præsten ??

 f. Orientering m.v. v/øvrige

    

2. ØKONOMIEN m.v.

  a. Status regnskab 2023.

  b. Anlægsønsker 2024 – forslag:

      - flisesti til kirken (ad. Pkt 5c)

      - projekt kirketårn (ad. Pkt. 4b)

      - check af tavler på længer     

                                                     

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

  a. Aktivitetsudvalget.

  b. Kirkeværgen

  c. Grøn kirke.

  d. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

                                     

4. VERSERENDE ARBEJDER M.V.

  a. Renovering nordre fløjhus.

  b. Kirketårn, fugning m.v.

  c. Renovering præstegård.

  d. Indkøb af ny varmepumpe til konfirmandstuen.

  e. Reparation lydanlæg. Evt. 5 % ansøgning.

                      

 5. NYE PROJEKTER OG OPGAVER

  a. Flisesti fra låge til kirke.

  b. Provstisyn – opgaver.

  c. Konservering historisk inventar.

   

 6. EVENTUELT.

  a. Mødedatoer 2023: Aftalt:

    - syn aftalt til 14/6-2023 kl. 16.

    - forslag til mødedatoer:

      August: 8/8, 9/8, 22/8, 23/8

      Oktober: 10/10, 11/10, 24/10, 25/10   

bottom of page