top of page

Dødsfald og begravelse

Ved dødsfald kontakter man sognepræsten, som er begravelsesmyndighed i det sogn man bor i. Sammen med præsten udfærdiges en dødsanmeldelse.

 

Hvis afdøde var medlem af folkekirken træffes der aftale med sognepræsten om enten;
begravelse eller bisættelse og aftaler det nærmere forløb.

 

Var afdøde derimod ikke medlem af Folkekirken, tages dette som udtryk for at afdøde ikke ønsker en gejstlig medvirken. En mindehøjtidelighed i kirken for de efterladte kan evt. finde sted hvis det ønskes. I givet fald aftales dette med præsten.

Begravelse eller bisættelse?

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. 

Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden mens en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet. 

 

Læs meget mere om hvad du skal huske (bedemand, dødsattest mm) på folkekirken.dk

 

Aftale om gravsted og evt. pasning af dette sker ved henvendelse til :

 

Graver Niels Nielsen

Mobil 24 20 59 32

egebjergkirke_grav_severinsen
egebjergkirke_grav
egebjergkirke_grav2
egebjergkirke_grav3
egebjergkirke_front3
egebjergkirke_gravsted
egebjergkirke_gravsten
egebjergkirke_mur_grav2
egebjergkirke_mur_grav2
egebjergkirke_kirkegård
egebjergkirke_mindesten/de ukendtes
egebjergkirke_blomster
bottom of page