top of page

BØRNEKORET

Børnekoret v. Egebjerg Kirke

Børnekor-nyt
Egebjerg Kirkes Børnekor har trods delvise nedlukninger af skole og samfund haft en særdeles aktiv korsæson, som naturligt nok følger skoleåret fra august til juni. I september 2021 medvirkede koret traditionen tro ved kirkens årlige Høstgudstjeneste, og efter en udendørs variant af Luciagudstjenesten med lysoptog gennem byen var koret igen klar til Fastelavnsgudstjeneste sammen med vores vikarierende sognepræst, Ebba.

Den 13. februar 2022 tog børnekoret afsked med Michael og Katrine med deltagelse af flere tidligere kormedlemmer, som alle var glade for at være tilbage og sige farvel til Michael på denne måde. Det var Michael, der i 2017 tog initiativ til at starte Børnekoret, så vi nåede at få 5 gode år sammen i Egebjerg Kirke.

1. søndag efter påske fortsatte børnekoret sit nye, gode samarbejde med Ebba ved en familiegudstjeneste med både sang og dramatisering af Jesu lidelseshistorie – og efter en succesrig gæsteoptræden på Egebjerg Skole d. 20.5. har koret netop haft sæsonafslutning i Egebjerg Kirke med sang efterfulgt af velfortjente is til alle de medvirkende børn Pinsesøndag.

Børnekoret øver en eftermiddag om ugen i konfirmandstuen, hvor vi sammen synger, hygger og spiser eftermiddagsmad. Næste korsæson begynder i august 2022, hvor de aktuelle øvetider annonceres i “
Egebjerggruppen” på Facebook.

Alle børn i alderen 8 til 15 år er velkomne. Deltagere fra Egebjerg Skole bliver hentet af Ursula i SFO og Klub. Alle går samlet til Præstegården, hvor der synges, hygges og får lidt eftermiddagsmad. Vi er tilbage på skolen kl. 15.45.

 

Evt. spørgsmål eller tilmelding kan rettes til Ursula på urskou@mail.com

eller mobil 29 79 03 12. 
 

bottom of page